den 20 april 2014
Totalpris:
kr
Kontantinsats:
kr
Kontantinsatsen måste vara minst 20% av totalbeloppet
Kredittid:
mån
Månadskostnad:
Lånebelopp:
Ränta:
Kredittid:
Uppl.avgift:
Aviavgift:
Effektiv ränta:

Vill du ha en mer avancerad kalkyl eller jämföra olika belopp?

Välj Privat: Bilkredit & Pluskredit

Välj Företag: Leasing & Förmånsvärde

Start / Företag
hedins_bilfinans_hl_foretagFinansiell leasing med löptid 12 – 60 månader och öppet restvärde alternativt fullserviceleasing upp till 36 månader med restvärdesgaranti och service.

För dig som kör egen bil i tjänsten. Bilens andrahandsvärde utnyttjas för att ge en låg månadskostnad.

Principen för framtagandet av förmånsvärde är baserat på summorna av ett fast och ett rörligt värde och introducerades 1997. Syftet med detta förfaringssätt är att ge ett fast förmånsvärde för bilen och ett rörligt förmånsvärde för nyttjandet.
Detta sker antingen genom att arbetsgivaren betalar allt drivmedel och bilföraren beskattas för förmånen av fritt drivmedel för sina privata mil eller att allt drivmedel erläggs privat och ersättning utgår för körda tjänstemil.

Förmånsvärdesberäkning 2012 - Så fungerar det
[länk till PDF-fil] >>


Rådgivning
Vi hjälper dig med individuella datakalkyler utifrån ditt företags specifika förutsättningar. Vad är bäst för dig och ditt företag? Tjänstebil eller egen bil...

SÖK